Berlin


Almanya’nın başkenti Berlin, göçmenlerin ağırlıklı olarak akın ettikleri bir şehirdir. Önemli bir ticaret, kültür ve siyaset merkezi olarak Berlin, dünyanın her yanından insan için bir cazibe merkezi halindedir. Nitekim istatistiki verilere göre, yalnızca 2015 yılında yurt dışından yüzbinin üzerinde insan Berlin’e yerleşmiştir.

2009 yılından bu yana Berlin Barosu’na kayıtlı olarak Berlin’deki ofisimde hukuki konularda hizmet vermekteyim. Almanya’da Türkçe konuşabilen ve Göçmenlik Hukuku konusunda uzmanlığı bulunan ilk avukat olarak müvekkillerime Yabancılar Hukuku ve Almanya’ya yerleşme konusunda hukuki destek sunmaktayım.

DR. MARTIN MANZEL
HUKUK BÜROSU
Berlin Şubesi
Pestalozzistraße 66, 10627 Berlin
Tel: +49 (0) 30 235 33-125
Fax: + 49 (0) 30 235 33-126
info@ra-manzel.de
 

Istanbul / Türkei

 

Türkiye ile bağlantısı olan hukuk davalarının sayısı son yıllarda düzenli olarak artmış bulunuyor. Bu durum, bir yandan Almanya’da yaşamakta olan 3,5 milyonun üzerinde vatandaşın Türkiye kökenli olmasından; öte yandan da, son on yıl içerisinde kat ettiği ekonomik gelişim dolayısıyla Türkiye’nin Alman ve Avrupalı şirketler açısından ilgi çekici bir yatırım merkezi haline gelmiş olmasından kaynaklanmaktadır. 

Türkiye ve Almanya bağlantılı sorunlarda donanımlı bir avukat bulmak zor olabilir. Aynı zamanda dil sorunu da ayrı bir sorun oluşturabilir. Türk ve Alman hukuk sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelediğim doktora tezimin çalışmaları sırasında uzun yıllar çalıştığım İstanbul’da, hem Türkçe öğrenmek hem de Türk hukuk sistemini yakından öğrenmek fırsatı buldum.

Türkiye ve Almanya bağlantılı olan her tür davada Alman ve Türk hukukçulardan oluşan ve alanlarında uzman olan geniş bir ekiple hizmet vermekteyim. Ekibimin Türkiye’deki üyeleri Türkiye mahkemeleri ve makamları nezdinde temsil yetkisine sahip, iyi derecede Almanca da bilen avukatlardır. Takip edilen davanızla ilgili olarak her zaman muhatabınız olarak benimle irtibata geçebilirsiniz.