Üst düzeyde bir hukuk hizmeti sunabilmenin tek yolunun uzmanlaşmadan geçtiğine inandığım için avukatlık hizmetlerimi bilinçli bir şekilde sınırlı tutmaktayım. Hiç kimse her hukuk alanında aynı derecede kaliteli bir hizmet veremez. Kimse bacağı kırıldığında göz doktoruna gitmez. Bu, doğru avukatın seçiminde de geçerlidir.


1. Göçmenlik Hukuku

Oturum ya da yabancılar hukuku olarak da tanınan Göçmenlik Hukuku, Almanya’da yasal ve uzun vadeli bir yaşam sürdürebilmenin koşullarını belirler. En önemli koşullardan biri, oturum hakkının elde edilebilmesidir. Oturum hakkı ise, daima bir ülkeye yerleşme amacına bağlıdır. Göç Yasası’nın tanıdığı Almanya’da yerleşme amaçları ise çok çeşitlidir: Almanya´da bir iş kurma, işçi olarak çalışma, eş ve aile birleşimi, öğrenci ya da araştırma görevlisi olarak çalışma, insancıl sebeplerle sığınma talebi vs.

Göçmenlik Hukuku, elde edilmiş oturum hakkının sağlamlaştırılması ve süresiz olarak yerleşme hakkı ya da Alman vatandaşlığını elde etme hakkı gibi konuları da düzenler.

Göçmenlik Hukuku, ne yazık ki, aynı zamanda, oturum hakkının hangi şartlarda yitirildiği, oturum hakkı talebinin hangi şartlarda reddedildiği ve kişinin hangi şartlarda yurt dışı edildiği konularını da düzenler.

Tüm bu durumlarda avukatınız olarak destek sunmaya hazırım.


2. Türkiye bağlantılı hukuki sorunlar

Alman bir avukat olarak Türk mahkemeleri ve makamları nezdinde çalışma faaliyeti göstermem tabii ki mümkün değil. Bu nedenle Alman ve Türk avukatlardan oluşan büyük bir ekiple ortaklaşa çalışarak size Türk Hukuku’nun bütün alanlarında hizmet sunabilme kapasitesine sahibim. Aile Hukuku, Miras Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku, İcra Hukuku ve Ceza Hukuku gibi alanlardaki tüm hukukî sorunlarınızda yanınızdayım. Ekibimle birlikte size üst düzey bir hukukî danışmanlık sunabilirim. Ayrıca bu mahkemelerde davalarınızın takip edilmesini ve makamlar nezdinde temsil edilmenizi sağlayabilirim. Hukuk ofislerimde sunduğum danışmanlık hizmeti, pek tabii Türkçe dilinde de yapılabilir.


3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davaları (AİHM)

İnsan hakları ihlalleri sonlandırılmalıdır. Fakat şikâyetçi olmayan yerde karar verebilecek hâkim de bulunmaz. Avrupa Konseyi’ne üye olan ülkelere karşı taleplerinizi gerçekleştirmenizde yardımcı olabilirim. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS),  47 devlet için ortak bir hukuki çerçeve düzenlemektedir. Başka devletlerin yanı sıra, Almanya, Türkiye ve Rusya da bu devletler arasındadır. Sizin adınıza Strazburg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde (insan) haklarınıza yönelik ihlalin ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla dava takibini üstlenebilirim. İster adil yargılanma hakkının ihlali, ister haksız yere kayyum atanması ya da kamu görevlileri tarafından uygulanan işkence söz konusu olsun, hukukî desteğimi sunmaya hazırım.